BMI

Gränsvärden för BMIdefinierade av WHO

Viktklasser BMI
Undervikt mindre än 18,5
Normalvikt 18,5–24,9
Övervikt 25,00–29,9
Fetma grad 1 30,0-34,9
Fetma grad 2 35,0-39,9
Fetma grad 3 mer än 40